«El Batxillerat suposa la transició entre el llarg període escolar i el futur universitari. És un moment que posa a prova a professors i alumnes. Per a nosaltres, els docents, és l’últim repte per a aconseguir el millor dels nostres alumnes. Per a ells, els alumnes, representa l’etapa en què, sota la seva responsabilitat, han de prendre les decisions que els encaminaran cap a la vida universitària.

Pels que hem tingut l’honor de ser professors fundadors de l’escola i, per tant, d’haver acompanyat un gran nombre d’alumnes en la recta final de la seva formació, la nostra major satisfacció resideix a haver col·laborat en el seu creixement acadèmic, però, sobretot, en el seu creixement personal. Coneixements i valors van units en la nostra tasca diària per a aconseguir que els nostres alumnes adquireixin una educació integral.»

15 / 01 / 18