«Vaig entrar a l’Agora a primer de Primària i l’any passat em vaig graduar. Al llarg d’aquests anys a l’escola he conegut molts companys i professors, creant vincles que sé que perduraran durant molt de temps. A l’escola sempre he trobat un ambient positiu i encoratjador, i l’educació que s’ofereix és rigorosa, però amb un factor humà important.

Sobretot en els últims temps, l’escola ha intentat adaptar-se a un món globalitzat oferint múltiples projectes d’internacionalització, com el Batxillerat Internacional (BI) que jo vaig cursar. El BI és un programa exigent que requereix un gran compromís personal, però que proporciona una formació molt completa. Ara que sóc a la universitat m’adono de tot el que he après, com el treball autònom, que em servirà no només pel meu futur com a estudiant, sinó per tota la vida.»

15 / 01 / 18