«Malgrat l’esforç addicional que hem realitzat durant el Programa del Diploma del IB, hem après a organitzar-nos, a comprometre’ns amb els estudis i a aprendre a valorar el temps.»

15 / 01 / 18