Idiomes

Educació plurilingüe

Immersió lingüística en anglès

Preparació d'exàmens oficials

Intercanvis culturals

Estades a l'extranger

Esdeveniments Globeducate

Preparem als alumnes per a un futur integrat en el context internacional. Per això donem la màxima importància a l’ús de l’anglès com a llengua vehicular i també a l’aprenentatge d’altres llengües estrangeres. El trilingüisme és la base del projecte lingüístic amb equitat de sessions a cada una de les llengües vehiculars: castellà, català i anglès. El nostre col·legi internacional ofereix un complet projecte lingüístic adaptat a cada etapa escolar, que facilita als alumnes un aprenentatge per a tota la vida que repercutirà positivament tant en el seu desenvolupament intel·lectual com en el personal.

La immersió lingüística a l’etapa d’Educació Infantil és bàsica per a un bon aprenentatge inicial de qualsevol llengua. A partir del Primer Cicle d’Educació Infantil (de 0 a 2 anys) iniciem el Programa d’Immersió lingüística en anglès. Al Segon Cicle (3-5 anys) s’introdueix vocabulari en anglès, així com la comprensió oral de la llengua estrangera, amb l’objectiu de garantir l’èxit del procés de prelectura que es desenvolupa a P4 i P5.

Addicionalment, des de P4 fins a 4t de Primària s’estudia xinès mandarí que es podrà continuar com a matèria extraescolar. A 5è de Primària s’introdueix una tercera llengua estrangera, iniciació al francès o l’alemany, que es cursarà fins a 4t d’ESO. Els alumnes tenen l’oportunitat d’examinar-se al propi centre dels prestigiosos i reconeguts exàmens oficials del Trinity College London, de la universitat de Cambridge dels DELF, de l’Institut Goethe i l’Institut Confuci.

Per completar aquest programa lingüístic que oferim a l’Agora Sant Cugat International School, s’ofereixen programes i estades culturals a Anglaterra, Gal·les, Irlanda, França, Àustria, Portugal, Noruega i Estats Units per a alumnes a partir de 10 anys. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO disposen d’un programa singular per a la seva escolarització durant un trimestre, un semestre o un curs complet a l’Escola Rydal de Colwyn Bay (Gal·les) i a Stonar School (Anglaterra), escola que també forma part del grup Globeducate. Sense oblidar-nos del programa Erasmus+, que ofereix oportunitats d’estudi, formació, experiència laboral i voluntariat a l’estranger.

Així mateix, cal destacar que, al llarg del curs, Globeducate organitza diferents esdeveniments internacionals en què els nostres alumnes tenen l’oportunitat de relacionar-se amb estudiants d’altres països de distintes escoles del grup. Aquests esdeveniments suposen una experiència única d’aprenentatge per als alumnes, en la qual tenen l’oportunitat de millorar les seves habilitats lingüístiques mentre es diverteixen. Els esdeveniments Globeducate en què participem són: les Globeducate Model United Nations, els Academic Olympics, la International Music Week, els Globeducate Olympic Games i la Visual Arts Competition.

Aviso Legal