Més que un col·legi

Agora Sant Cugat International School ofereix una educació que va més enllà de les exigències del currículum oficial, la qual permet una formació personalitzada que té en compte les necessitats de cadascun dels alumnes i que fomenta el seu desenvolupament acadèmic i personal.

Aquesta educació integral es completa amb un programa rigorós de música, esport i art a través del qual els alumnes adquireixen valors com el treball en equip, la disciplina, el respecte, la sensibilitat o l’ordre, entre molts d’altres, alhora que desenvolupen les seves capacitats físiques i cognitives. La música, l’esport i l’art són disciplines presents en el dia a dia de l’escola i aporten molts beneficis als nostres estudiants.

Agora Sant Cugat International és més que una escola, Sant Cugat és el meu Col·legi, el món és el meu futur!

Música

El Projecte d’Educació Musical d’Agora Sant Cugat International School té com a objectiu fonamental proporcionar a l’alumne una vivència activa de la música.

Una vivència activa de la música que transcendeix l’aula:

 • Aprenentatge d’un o més instruments.
 • Actuacions periòdiques a concerts.
 • Estímul de la sensibilitat i l’autodisciplina.
 • Escola vinculada al Conservatori Liceu.
Més informació
musica-agora-sant-cugat

Esports

Potenciem el desenvolupament físic dels alumnes mitjançant l’educació en l’esport i incidim en els valors que acompanyen la pràctica esportiva.

Potenciem el desenvolupament físic i intel·lectual mitjançant l’esport:

 • Fomentem el desenvolupament de les capacitats individuals.
 • Practiquem diverses disciplines esportives.
 • Aprenem a ser constants i perseverants.
 • Disposem d’unes instal·lacions magnífiques esportives.
Més informació
deportes-agora-sant-cugat

Arts creatives

A través de de les arts creatives fomentem la creativitat i l’expressió de la sensibilitat artística, capacitats que aporten valuosos beneficis.

La millor formació de la creativitat es troba a les emocions dels alumnes:

 • Fomentem l’expressió de la sensibilitat artística
 • Afavorim la seva habilitat creativa
 • La llengua vehicular de l’assignatura és l’anglès
 • Participem en diversos concursos locals i internacionals
Més informació
artes-creativas-agora-sant-cugat

Aviso Legal